Producenci

Kwas solny

Cena: 2 100,00 zł 2100.00
Cena netto: 1 707,32 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: Kwas solny

Opis

B2B Produkt tylko dla firm

ADR Produkt niebezpieczny 

 Kwas solny ma zastosowanie: w przemyśle spożywczym; w przemyśle farmaceutycznym; do uzdatniania wody (regulacja pH); do oczyszczania ścieków komunalnych; do czyszczenia i mycia przemysłowego; w energetyce do regeneracji wymienników jonitowych; w produkcji chemii przemysłowej, m.in. agrochemikalia czy środki ochrony roślin i nawozy; w produkcji wyrobów chemii gospodarczej; do ekstrakcji rud w przemyśle wydobywczym; w produkcji biopaliw, olejów i smarów; przy procesach galwanizacyjnych i cynkowniczych; w garbarstwie; w przemysle włókienniczym; w przemyśle budowlanym jako dodatek do betonu i zapraw, do izolacji przewodów i kabli, do klei i spoiw budowlanych.

Właściwości : kwas solny, syntetyczny, min. 28% substancja niebezpieczna należy zachować środki ostrożności produkt nie jest dostępny do użytku prywatnego oferta skierowana wyłącznie dla firm

Środki ostrożności

Produkt ADR

Grupa pakowania: II

UN 1789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl