Produkt dnia
Pompa dozująca Jesco MIDIDOS C PVC/FPM
Pompa dozująca Jesco MIDIDOS C PVC/FPM

3 349,88 zł

Cena (EUR): (761,37 €)

2 723,48 zł

Cena (EUR): (619,00 €)

szt.
Producenci

Koagulant żelazowy PIX 113

Cena brutto: 350,00 zł 350.00
Cena netto: 284,55 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: KEMIRA
Kod produktu: PIX 113

Opis

B2B Produkt tylko dla firm

ADR Produkt niebezpieczny 

Zastosowanie

Koagulant PIX 113 służy do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, strącania fosforu ze ścieków,  do usuwania gazowego siarkowodoru, który jest odpowiedzialny za nieprzyjemny zapach. Inną funkcją jaką spełnia PIX 113 w oczyszczaniu ścieków to kondycjonowanie osadów, czyli doprowadza do zmiany struktury osadu i stanu powierzchni rozproszonych cząstek fazy stałej, powoduje zwiększenie rozmiarów cząstek i zmniejszenie sił wiążących ich z wodą.  Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Właściwości

Skład chemiczny:

Żelazo ogólne (Fe tot) …………..….11,8 ± 0,4 %

Żelazo (Fe 2+)…………………….........< 0,3 %

Fe2SO4……………………….….........…..39 - 43 %

Wolny kwas (H2SO4)……………......< 0 %

Gęstość (20°C)………………….....…..1,52 ± 0,06 g/cm3

Lepkość (20°C)…………………....…...30 ± 10 mPas

pH (20°C)……………………….....…......< 1

Temp. Krystalizacji……………….....-20°C

 

Środki ostrożności

Produkt ADR

Grupa pakowania: III

UN 3264

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

 

Zagrożenia środowiska

H290 - Substancja lub mieszanina powoduje korozję metali, kat. 1

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264b - Dokładnie umyć ciało po użyciu

P270 - Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku

P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem

P301+P312 – W przypadku połknięcia : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.

P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / o odpornej powłoce wewnętrznej

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów

 

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl