Produkt dnia
Pompa dozująca MAGDOS LB PVC/FPM
Pompa dozująca MAGDOS LB PVC/FPM
2 343,54 zł (492,00 €) 1 905,32 zł (400,00 €)
Pompa dozująca MEMDOS LB PVC/FPM
Pompa dozująca MEMDOS LB PVC/FPM
6 161,76 zł (1 293,59 €) 5 009,56 zł (1 051,70 €)
Pompa dozująca OBL M
Pompa dozująca OBL M
3 841,74 zł (806,53 €) 3 123,37 zł (655,72 €)
szt.
Producenci

Koagulant żelazowy PIX 111

Wysyłka w: 48 godzin
Cena brutto: 258,00 zł 258.00
Cena netto: 209,76 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane
Producent: KEMIRA
Kod produktu: PIX 111

Opis

B2B Produkt tylko dla firm

ADR Produkt niebezpieczny 

Zastosowanie

Koagulant PIX 111 służy do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, strącania fosforu ze ścieków, zapobiega powstawaniu struwitu Oczyszczanie instalacji z nadmiaru struwitu jest konieczna, ponieważ powoduje zapychanie się rurociągów oraz pomp. Stosowany również do usuwania gazowego siarkowodoru, który jest odpowiedzialny za nieprzyjemny zapach. Inną funkcją jaką spełnia PIX 111 w oczyszczaniu ścieków to kondycjonowanie osadów. Proces ten polega na doprowadzeniu do zmiany struktury osadu i stanu powierzchni rozproszonych cząstek fazy stałej powodujący zwiększenie rozmiarów cząstek i zmniejszenie sił wiążących ich z wodą. Użycie koagulantu PIX 111 w oczyszczaniu ścieków to jedna z chemicznych metod kondycjonowania osadów, która wykazuje największą skuteczność. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Właściwości

Skład chemiczny:

Żelazo ogólne (Fe tot) ……………13,4 ± 0,6 %

Żelazo (Fe 2+)………………....……..Max 0,3 %

Wolny kwas (HCI)……………...……Max 3 %

Cl - ………………………………...........…27 ± 1,0 %

Gęstość (20°C)…………………........1,44 ± 0,06 g/cm3

pH (20°C)………………………............< 1

Temp. Krystalizacji………………...-20°C

 

Środki ostrożności

Produkt ADR

Grupa pakowania: III

UN 3264

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264b - Dokładnie umyć ciało po użyciu

P270 - Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku

P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem

P301+P312 – W przypadku połknięcia : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.

P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / o odpornej powłoce wewnętrznej

P501 – Zawartość/pojemnik przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl